Atık Su Hatlarında kaplama

Atık su Hatlarında  Kaplama

Aşağıda yer alan kısım, atık su kanalları içinde termal / ısı ile sertleşene CIPP kaplama
malzemelerinin montajı için tipik bir prosesi açıklamaktadır. Her bir müseccel sistem kendi
yöntem bilimine haizdir ve de aşağıda yer alan açıklamanın amacı, en iyi uygulamanın ifade
edilmesinde ziyade, rehberlik etmektir.
Yer çekimi boru hatları için termal / sı ile sertleşen kaplama malzemelerinin büyük bir kısmı, genel
olarak polyester keçe ile emprenye edilmiş iğneleme yöntemi ile üretilmiş polyester keçe olan
dokunmamış (non wowen) bir kumaşı muhteva eder. Bir takım sistemler keçe ve de cam elyafı gibi
kompozit bir materyali kullanırlar. Reçinenin formülasyonu, farklı sertleşme rejimlerine ve de atık
su karakteristiklerine uyum sağlamak üzere adapte edilebilir.
Kaplama kumaşı genel olarak, uygulamaya bağlı olarak, bir polyester, polietilen, Surlyn (bir tür
termo plastik iyonomer reçine) ya da poliüretan membran / zar ile – ters çevrilmiş bir kaplama
malzemesinin iç yüzeyi haline gelen – tüpün / borunun dış yüzeyini kaplar. Sözü edilen membran /
zar bir fonksiyonu yerine getirir – emprenye etme ve de taşına işlemi sırasında reçineyi alıkoyar,
ters çevirme sırasında suyu (ya da havayı) alıkoyar ve de bitmiş kaplama malzemesinin iç yüzeyine
hidrolik olarak etkili bir düşük sürtünme sağlar. Bir takım sistemler uygulanmış bir kaplamadan
ziyade ayrı bir membran / zar kullanırlar ve de bu da montaj sonrasında yerinde sökülebilir.
Normal olarak emprenye etme işlemi, havayı dışarı çıkartmak ve de reçinenin düzenli bir şekilde
dağılmasını sağlamak üzere fabrikada bir vakum / emme sistemi altında gerçekleştirilir. Bu işlem,
“wetting-out (ıslaklığın-nemin dışarı alınması)” olarak da bilinir. Reçinenin karakteristik
özelliklerine bağlı olarak, kaplama malzemesi, sertleşme reaksiyonunun zamanından önce erken
başlamasını önlemek amacı ile soğuk hava deposu olan bir araç ile montaj yapılacak yere
getirilmesi daha uygun olabilir.

Mevcut atık su kalanının içerisinde ters çevirme işlemi genel olarak, ya bir vinç yardımı ile ya da
kaplama malzemesi boru içinde giderken onu ters yüz etmek için kullanılan su (ya da bazı
durumlarda hava ) basıncı içinde bir ters çevirme prosesi ile gerçekleştirilir.
Aşağıda yer alan prosedür geneldir: –
a. Kaplama malzemesinin ters yüz etmek için gerekli olan su basınç yüksekliğini sağlamak
üzere ekleme menholü üzerinde bir yapı iskelesi inşa edilir. Derin atık su kanallarında, kule
gereli olmayabilir. Bazı durumlarda ise, bir kuleye duyulan gereksinimi ortadan kaldırarak
kaplama malzemesini ters yüz etmek için ihtiyaç duyulan su basınç yüksekliğini sağlamak
için bir basınç tankı kullanılır.
b. Kaplama malzemesinin ekleneceği üst uçta rijit bir blok bilezik ile atık su kanalının giriş
kısmı ve de yapı iskelesinin arasında bir kılavuz tüpü / borusu ( kuru kaplama
malzemesinden mamul ) monte edilir.
c. Kaplama malzemesinin önde gelen ucu manüel bir biçimde önceden belirlenmiş bir uzunluk
için, genel olarak birkaç metre ters yüz edilir ve de daha sonra kılavuz tüpünün / borusunun
blok bileziğine kenetlenir. Arkada gelen uca eklenen ise, ters yüz etme işlemi sonrasında
kaplama malzemesinin bütün uzunluğu boyunca çalışacak olan bir hortumdur.
d. Kaplama malzemesinin ana boru içinde kılavuz tüp / boru boyunca ters yüz olmaya devam
etmesine neden olacak şekilde, ters yüz edilen kısım içine su verilir. Suyun basıncı kaplama
malzemesinin mevcut boru duvarlarına doğru iter / zorlar.
e. Ters yüz etmem prosesi sona erdiğinde, kaplama malzemesi içinde bulunan su, sıcak suyun
kaplama malzemesinin bütün uzunluğu boyunca geçmesini tesis etmek amacı ile arkada
gelen uca eklenen hortumu kullanarak, bir kazan ünitesi aracılığı ile devir daim ettirilir. Isı
giriş oranı, reçinenin gerek duyulan sertleşme rejimi uyarınca kontrol edilir.

Yıldızlayın
Teşekkür Ederiz
× WhatsApp 7/24 Destek