Atık su Kanallarının Kanal Görüntüleme Kamerası ile Denetlenmesinde Kullanılan Arıza Kodlama Sistemi

Kapsam

DIN EN 13508-2 arıza kodlama sistemi kanal görüntüleme kameraları ile atık su kanallarında;

 • Mevcut Durum Kaydı :

Atık su Kanalın İmalatı (Yapısal),  İşletmesi (Bakım) , Hidrolik ve çevresel  şartları ışığında mevcut durumun kavranması,

 • Mevcut Durum Değerlendirilmesi:

Mevcut durum kaydına göre denetlemesi yapılan atık su kanalının mevcut durumunun değerlendirilmesi,

 • Mevcut Durumun Sınıflandırılması

Durum kaydının sonuçlarına göre kanalın imalat ( yapısal ) ve işletme (bakım) anlamında durumunun sınıflandırılması.

 • Risk Analiz Raporu

Mevcut durum sınıflandırılmasının  ışığında eylem planının tespiti, hazırlanması ve sonuç olarak Kanal Risk Analiz  Raporunun  hazırlanması

aşamalarını kapsamaktadır.

 

“EN 13508-2” Kodlama Sistemi  Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) TC 165 “Atık su Teknolojisi” Teknik Komitesi tarafından  2 Eylül 2003 te yayınlanmıştır.

 

Avantajları

DIN-EN 13508-2″ arıza kodlama sistemi sayesinde atık su kanallarının arızalarının standardı sağlanmakta ve bunun sayesinde veri analizi (bilgi bankası) sayesinde atık su kanallarının mevcut ve yapısal ve işletme durumu ortaya koyularak, veri analizi sayesinde uygun kanal rehabilite yöntemleri ile atık su kanallarının işletmesi daha kolay yapılabilmektedir.

DIN-EN 13508-2″ Kuralları;

Denetleme Başlangıcındaki Temel Bilgiler;

Kaydedilecek olan temel bilgiler arasında, örneğin;

 • Denetleme tarihi
 • Denetleme  yönü
 • Yerel durumun metinsel açıklaması
 • kodlama sistemi
 • Başlangıç ve bitiş referans noktası
 • Denetleme  işlemleri
 • Bir ön temizlemenin yapılıp yapılmadığının belirlenmesi
 • Kurum tarafından istenen diğer bilgiler
 • Yerel durum hakkında bilgi
 • Müşterinin adı
 • Belediye adı, ilçe veya drenaj sisteminin adı
 • Arazi mülkiyeti
 • başlangıçta kullanılan kodlama sistemi (eski veriler dönüştürülmüşse)
 • Denetleme zamanı
 • Video kaydı ile ilgili ayrıntılar
 • Fotoğrafların detayları
 • Denetimin amacı
 • kesiti
 • malzeme
 • boru uzunlukları
 • Başlangıç ​​ve bitiş düğümlerinin tabanına göre derinlik konumu
 • Atık  kanalizasyon tipi
 • Kanalizasyon türü
 • Yapım yılı
 • stratejik önem
 • SıcaklıkDetaylı Açıklamalar
  Kodlama sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur;

  • 3 Basamaklı Ana Kod

  Her bir arıza, üç harften ve tamamlayıcı bilgilerden oluşan bir ana kod ile tanımlanmaktadır.

  Arıza Ana Kodun İlk Hanesi

  B   Kanal için Kodlama

  D   Baca için Kodlama

  A   Kanal için Genel Bilgiler Kod

  C   Baca için Genel Bilgiler Kod

   

  Arıza Ana Kodun İkinci Hanesi

  A   Kanal ve Baca için Yapısal- (İmalat )  Arıza Kod

  B   Kanal ve Baca için  İşletme- (Bakım) ile ilgili Arıza Kod

  C   Kanal bileşenleri ile ilgili  Kodlar ( Tespit Kodları )

  D   Kanal ve Baca ile ilgili diğer bilgi  Kodları ( Kontrol Kotları)

   

   Ana Arıza Kodun Üçüncü Hanesi

   

  Kanal ve Baca İmalatı ( Yapısal )  ile İlgili Arıza Kodu

   

   

  BAX
  A Deformsyon
  B Çatlak
  C Kırık
  F Boru Yüzey Hasarı
  G Kanala Giren Hatalı Rabıt Bağlantısı
  H Rabıt Bağlantı Hatası
  I Conta
  J Eksenel Kayma
  O Boru Baglantı hatası. Toprak görülüyor
  P Boru içinde Oyuk

   

  Kanal ve Baca İşletme  (Bakım)  ile İlgili Arıza Kodu

   

  BBX
  A Ağaç Kökü
  B Yağlanma ve Kimyasal Yapışma
  C Sertleşme ve Tortulaşma
  D Kum beton asfalt birikmesi
  E Akışı engelleyen her türlü engel
  F kanal  dışarıdan giren su sızması
  G Kanaldan dışarı su sızması
  H Kanalda fare böcek haşarat

  Durum Tespit Kodları ;

   

   

  Haltungszustände- BCX
  A Kanala Boru Baglantısı
  B Kanalda noktasal tamir
  C Kanalın yön değiştirmesi

   

   

   

  Kontrol  Kodları ;

   

  BDX
  A Genel Fotograflar
  B Genel Açıklamalar
  C Denetleme karşı bacadan önce bitti
  D Kanalda su seviyesi yüksek
  G Kanalda görüntü yok

   

  • En Fazla 2 Haneli olan Arıza Karakterini belirtenKod.

  Arızanın karakterini belli eden en fazla iki haneli arıza kodudur.

  Örneğin: “BAB” (çatlak)

  CA = Eksenel çatlak

  CB = Dairesel Çatlak

   

  Arıza Karakteri 1 Arıza Karakteri 2
  A A Boru Ekseni Boyunca
  B B Dairesel
  C  Çatlak C
  D
  • Arızanın Nümerik ( sayısal ) Değeri

  Arızanın kanal içindeki büyüklüğü , kanal çap daralması % olarak veya büyüklük uzunluk ölçüsü mm olarak verilir.

  Örneğin:

  BAG– Kanala Giren Hatalı Rabıt Bağlantısı

  Sayısal Değeri   15%- 40% arası

  1. Derece  : Kanala ivedi olarak acil mudahele edilmeli.

  4. Derece :    Kanala kısa süre içinde ( 12 Ay ) tekrar denetlenmeli ve  müdahele edilmeli

  1. Derece :   Kanal orta vadede  ( 24 Ay ) tekrar denetlenmeli ve gerekli önlem alınmalı.
  2. Derece :   Kanal  küçük arızalar bulunmakta, uzun vadede ( 48  Ay ) içinde tekrar denetlenmeli.
  3. Derece :   Kanalda   arıza mevcut değildir.

  Kanal Denetleme Sonunda Veri Analizi ve Stratejisi

  Kanal denetleme sonunda elde edilen verilerin ışığında kanalda;

  Yenileme veya yenileme ihtiyaçlarının yanı sıra temizlik ihtiyacını belirleyebilir ve  kamera için inceleme aralığını uzatabilir. Bu talep odaklı kanal yönetimi sağlar.

  Bu denetim stratejisi, trafik ışığı sistemine benzer dört nokta üzerine kuruludur:

   

  • Yenileme / yenileme ihtiyaçları ( Rehabilite)

  Burada kanalın yapısı tamamen tahrip olmuştur. Bireysel durumları belirlemek için ek bir TV incelemesi artık gerekli değil, acil bir boru yenileme veya boru rehabilitasyonu gereklidir.

   

  • Ek muayene ihtiyaçları ( İlave denetleme ihtiyacı)

  Yapısal koşulları kaydederken veya açıkça tanımlanamayan veya belirlenemeyen operasyonel veya yapısal koşullarda ek bir kanal denetleme ( incelemesi ) gereklidir.

   

   

   

   

   

   

   

   

Yıldızlayın
Teşekkür Ederiz
× WhatsApp 7/24 Destek