Yönlendirilebilir yatay sondaj, trafiğin yoğun olduğu alanlarda yada kazı yapmanın mümkün olmadığı durumlarda devreye giren kazısız boru yenileme tekniğidir. Yatay sondaj..