Kanal Kaplama Nerelere Uygulanır

Gaz Boru Hatları

Kaplama sisteminin belirli türleri spesifik olarak, yer çekimi atık su
kanallarından ziyade gaz boru hatlarında kullanım için tasarlanmıştır.

İçme suyu Boruları

İçilebilir su ile temas halinde olan tüm malzemeler için ilgili düzenleyici
kurum ya da kuruluşun onayına ihtiyaç duyulur. Pek çok CIPP sistemleri
içilebilir su şebekelerinin yenilenmesi işi için amaçlanmamıştır, ancak bu
amaç için tasarlanmış ya da adapte edilmiş ve de onaylanmış bazı CIPP
sistemleri söz konusudur.

Kimyasal / Endüstriyel Boru Hatları

Fevkalade agresif dışarı akan atık sulara ve / veya yüksek sıcaklıklara
dayanım göstermesi için doğru reçine formulasyonu seçilmelidir.

Bükümlü boru hatları

Büküm yarı çapına, kullanılan kumaş türüne ve de kaplama malzemesi
kalınlığına bağlı olarak bükümün iç taraf yüzü üzerinde kumaşın
buruşması ya da kırışması söz konusu olabilir.

Çeşitli en kesitleri olan boru hatları

Bir kısım CIPP sistemleri, iki baca arası içinde boru hattının çevresi ya da
çeperi içinde değişiklikleri uyum sağlaması için kumaş tüpün / borunun
özel olarak yapılmış olmasına izin verir. Diğer sistemler ise, enkesit
içindeki küçük varyasyonlara uyum sağlaması amacı ile uzayabilen bir
kumaş kullanır. Dikkat edilmelidir ki, CIPP kaplama malzemeleri
sertleşme öncesinde esnek olduğundan ve de neredeyse hemen her tür ana
boru şekline uyum sağlayabildiğinden ötürü, bu durumda kritik ölçüt
borunun çevresi ya da iç çeperidir.

Bir insan girebilecek kadar geniş olan boru hatları

Esas olarak bir insanın girmesi söz konusu olmayan boru hatları için
kullanılmasına rağmen, bir takım sistemler, ayrıca, geniş çaplı atık su
kanallarını ve de menfezlerin /alt su kanallarının yenilenmesi için de
uygundur. Kaplama malzemesinin duvar kalınlığı, ağırlığı ve de maliyeti
belli başlı kısıtlamalardır.

Yıldızlayın
Teşekkür Ederiz
× WhatsApp 7/24 Destek