Kanalizasyon Kaplama Tekniği

Kanalizasyon kaplama, Kayarak kaplama yöntemi ve de onun değişkenleri için başlıca alternatif, neredeyse 30 yılı aşkın
bir süredir pek çok ülkede içinde insan girmesi söz konusu olmayan atık su kanalı yenileme
piyasasında baskın konumda bulunan ve de bazı zamanlarda “yerinde kaplama”, “yumuşak
kaplama” ya da “yerinde sertleşen boru” (CIPP) şeklinde ifade edilen, yerinde sertleşen
kaplamadır. Kısa ve öz olması için, söz konusu bu uygulama, bu tür sistemleri tedarik eden
firmaların tamamı bu terimi kullanmasa da, yerinde sertleşen tüm kaplama tekniklerini CIPP
sistemleri şeklinde ifade etmektedir.

Kanalizasyon kaplama piyasasında çok sayıda rekabetçi sistem mevcut olmasına rağmen, tüm bu sistemlerin ortak
özelliği, polyester ya da epoksi reçine ile emprenye edilmiş bir kumaş borunun kullanımıdır. Söz
konusu kumaş boru / tüp mevcut boru hattının içine yerleştirilir ve de boru duvarına karşı şişirilir,
daha sonra ise ya ortam sıcaklığında, ya da daha yaygın olarak en küçük çaplı borular hariç olmak
üzere tümünde, sıcak su ya da buhar sirkülasyonu yaptırarak sertleştirilir. Bazı türler reçineyi
sertleştirmek amacı ile ültraviyole ışık kullanır.
Araya ekleme / yerleştirme işlemi mevcut iki yoldan her hangi bir tanesi kullanılarak başarı ile
gerçekleştirilir. Bu yollardan bir tanesi, kaplama malzemesini ana boru duvarına karşı otomatik bir
biçimde iten sıkıştırılmış hava ya da su kullanarak hortumun borunun içerisinde ters çevrilmesidir.
Diğer yol ise, şişirilmemiş kaplama malzemesinin boru içine vinç yardımı ile sokup, söz konusu kaplama malzemesi boru içinde doğru konuma gelince şişirmektir. Sözünü ettiğimiz her iki teknik
arasındaki fark ise, ilk seçenekte, montaj işlemleri esnasında kaplama malzemesi ve de boru duvarı
arasında genel olarak hiçbir rölatif hareket yoktur, ancak ikinci seçenekte ise, koruyucu bir tabaka
ya da ön kaplama malzemesini kullanılmadığı müddetçe, kaplama malzemesi ve de ana boru
duvarı arasında sürtünme / temas nedeniyle zarar oluşması potansiyeli söz konusudur.

Kaplama, ölçülebilir yapısal güce sahip olan ve de çeşitli yükleme koşullarını uyum
sağlaması amacı ile tasarlanabilecek bir sıkı geçme “bir boru içinde başka bir boru” oluşturur.
Kaplama malzemesinin halka bükülme direnci, ana boru ve de çevreleyen toprak tarafından
sağlanan baskı ile artırılır, ancak yer çekimi boru hatları için tasarlanan sistemler kaplama
malzemesi ve de alt katman arasında bir yapıştırıcı maddeye dayanmaz. Yapısal desteğin bir kısım
ölçüleri için ana boruya dayanan sistemler bazen “interaktif kaplama” teknikleri olarak da
bilinirler.

Sondaj daralmasını minimize etmenin yanı sıra, yerinde sertleşen kaplama malzemelerinin özünde
var olan bir diğer avantajı ise, hemen hemen tüm şekillerdeki borulara, onları dairesel olmayan
kesit yüzeylerini yeniden kaplamak için uygun hale getirerek uyum sağlama yeteneğidir. Kaplama
malzemesi çeperinin doğru bir şekilde ölçülmüş olması ve de sertleşme sırasında malzemenin
önemli ölçüde çekerek daralmaması şartları ile darı – sıkı geçen bir kaplama malzemesi sonuç
vermelidir. Onların esas sınırlılıkları ise duvar kalınlığıdır ve de bu nedenle, özellikle dairesel
olmayan borularda daha geniş ebatlar ya da zor yükleme koşulları için gerekli olabilecek
malzemenin miktarı, ağırlığı ve de maliyetidir.
Yer çekimi boru hatlarında, kaplama işlemi sonrasında yan parçalar uzaktan kumandali robot ile
yeniden açılabilirler, ancak fazla reçinenin branşlara girmemesini tesis etmek amacı ile montaj
işlemleri sırasında azami özen gösterilmelidir. Kaplama sistemleri, ayrıca, ana boru içinden kaplama
yan parçalar için mevcuttur. CIPP kaplama sistemlerinin en büyük dezavantajı ise, montaj işlemleri
v de sertleşme sürecinde ana boru hattının devre dışı bırakılması ihtiyacının söz konusu olmasıdır.
Akışın çok düşük olduğu yer çekimi borularında, her hangi bir giren boruyu kapatmak ve de sistem
içinde depolamaya güvenmek mümkün olabilir. Diğer durumlarda, akış yönünün değiştirilmesi ya
da aşırı pompalama gibi farklı çözüm yollarına başvurulmasına genel olarak gerek duyulur.
Diğer Kaplama sistemleri, – başka yerlerde de görülebilecek – geniş çaplı (bir insan girebilecek kadar
geniş olan) borularda kullanım için uygundur.

Yıldızlayın
Teşekkür Ederiz
× WhatsApp 7/24 Destek