Kombine Kanal Açma Aracı İle Kanalizasyon Temizliği

Kombine Kanal Temizleme Makinesi İle Kanalizasyon Hatlarının Temizliği

Kombine Aracı Nedir?

Kombine kanal temizleme aracı yüksek basınç kapasiteli su basma pompaları sayesinde boru hattının içinde ki katı cisimleri tazyikli su ile muayene bacasına çeken ve bacaya getirdiği bu cisimleri emiş yapmaya yarayan vakum pompası olarak adlandırılan pompa yardımıyla aracın haznesine çeken ve kanalları temizlemeye yarayan fonksiyon bir makinedir.

Kuka Kanal Açma Arcı Nedir?

Kuka kanal açma aracı da kombine kanal temizleme makinesi gibi çalışır.Fakat kuka kanal açma aracının kombineden farklı bazı yönleri vardır.Bunlardan birincisi su basan pompaları kombine kadar güçlü değildir.Yani kombine kanal temizleme aracının verdiği basıncı kuka kanal açma aracı vermez.Zaten kullanış alanları da farklı. Kombine ile kanal Temizliği yapılırken, kuka ile ise sadece kanaldaki tıkanmalara müdahale edilir. Kuka kanal açma aracını kombine kanal temizleme makinesinden ayıran diğer bir özellik ise emiş yapma özelliğinin bulunmaması. Yukarıda da belirttiğim gibi kukalar sadece kanal tıkanıklığı açar.Katı malzemeleri haznesinde biriktirme gibi bir özelliği yoktur.

Her çapta atık su ve yağmursuyu borularının temizliği yüksek basınçlı kombine kanal temizleme araçları ile yapılmaktadır.

Yıldızlayın
Teşekkür Ederiz
× WhatsApp 7/24 Destek