Sibort v3 Kanal Görüntüleme Arıza Kodlari

Sibort V3 programındaki arıza kodları açıklamalı olarak görsellerle desteklenerek anlatılmıştır.

 

Boru Hattının Yapısal ( Fiziksel) Arıza Kusurları

 Deformasyon : Boru kesitinin orijinal kesitine göre deforme olmuş hali.

BAA-Deformasyon Boru kesitinin orjinal kesitine göre Deforme olma hali.
Arıza Karakteri1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kod Açıklama Kod Açıklama
A

 

B

Düşey Yönde- Borunun yüksekliğindeki azalma

Yatay Yönde- Borunun genişliğindeki azalma

 

%

Arıza Yeri Noktasal ve lokal deformasyonda arızanın yeri kaydedilir.

 

 

Ana Kod

Arıza Karakteri Birim Arıza Derecelendirmesi
1 2 1 2 3 4 5
BAA A %(2) 10 < x < 25 25 < x < 40 40 < x < 50
BAA B %(2) 10£ x<25

 Borudaki Çap daralması yüzde olarak.

Çatlak: Boru yüzeyinde ayrık olarak görülen eksenel, dairesel ve komplex olarak görülen hali.

BAB-Çatlak Boru Yüzeyinde Açık (Ayrık) olarak eksenel, dairesel ve complex olarak görülen çatlak
Arıza Karakteri1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kod Açıklama Kod Açıklama
C Boru yüzeyinde açık    ( ayrık) olarak görülen çatlak şekli. A Boru yüzeyinde boru boyunca ( eksenel ) olarak görülen çatlak .  

mm

B Boru yüzeyindeki dairesel çatlaklar. Çatlak genişlik olarak alınır.
C Komplex Çatlak ( hem eksenel hemde dairesel çatlak)
Arıza Yeri Noktasal ve lokal çatlakta  arızanın yeri kaydedilir.

 

Ana Kod Arıza Karakteri  

Birim

Arıza Derecelendirmesi
1 2 1 2 3 4 5
BAB C A mm(1)  

x<1/3

 

x=1/2

 

x  > 1/2

 

 

BAB C B mm(2)  

x<5

 

5< x<10

 

x  > 10

BAB C C

 

mm (1)

x<1/3

x<5

(1)

x=1/2

5<  x  < 10

(1)

x  > 1/2

x  > 10

1-Boru boyunun mm ölçüsü olarak

2-Çatlağın genişliği mm olarak

Kırık: Kanal içinde borudaki kırılmalar ve çökmeleri içerir.

 

BACKırık / Çökme(1) Kanal içinde borudaki kırılmalar ve çökmeleri içerir.
Arıza  Karakteri1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kod Açıklama Kod Açıklama
A

 

 

B

 

 

C

Kırılan parça yerinde

 

Kırılan Parça  Eksik(Yıkılmış)

 

Tamamen Parçalanmış       ( Çökme)

 

mm

Arıza Yeri Arızanın yeri kaydedilir

(1)Eğer deformasyon var ise ilave olarak kaydedilir.

 

 

 

 

Ana Kod

Arıza Karakter  

Birim

Arıza Derecelendirme
1 2 1 2 3 4 5
BAC A mm(1) adet
BAC B mm(1)  adet
BAC C (2)  adet

                       

                             (1)                 Boru kırığının uzunluğu mm olarak

(2)                 Tamamen çökmede nümerik değer verilmez.

Yüzey Hasarı: Mekanik veya kimyasal nedenler ile boru iç yüzeyinin zarar görmesidir.

BAF–Boru Yüzey Hasarı Mekanik veya kimyasal nedenler ile boru iç yüzeyinin zarar görmesidir.
Arıza karakteri1 Arıza Kaarkteri 2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri 2
Kod Açıklama Kod Açıklama
  E

 

 

F

 

 

Boru malzemesinin bozulması(Pul pul olması)

 

Boru demir donatırısnın görülmesi  (Agrega)

 

 

A  Boru yüzeyinin mekanik etki ile aşınması
D Boru alt tabanının kimyasal ile erimesi
Arıza Yeri Arızanın yeri kaydedilir

 

 

Ana Kod

Arıza karakteri Birim Arıza Derecelendirme
1 2 1 2 3 4 5
BAF E A  adet
BAF F A adet
BAF D  adet
  1. Kanala Giren Hatalı Rabıt Bağlantısı: Kanal içine giren rabıt ağlantısının kalanın içinin çap daralması olan

şeklidir.

 

BAGKanala giren hatalı rabıt bağlantısı Kanal içine giren rabıt bağlantısının kanalnın içinin çap daralması olan şeklidir. Bu durumda rabıt bağlantı şekli olan BCA arıza kodu yazılmaz.

 

Arıza Karakteri 1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri1
Kod Açıklama Kod Açıklama
%(2)
Arıza Yeri Bağlantının orta noktası kaydedilir.
  • Hatalı rabıt bağlantısının kanal içinde sebep olduğu çap daralması yüzde olarak belirtilir.

 

 

Ana Kod

Arıza Karakteri  

Birim

Arıza Derecelendirme
1 2 1 2 3 4 5
BAG %(1) 15<x<40 40<x<60 60< x<75

 

  1. Rabıt Bağlantı Hatası: Boru içine yapılan hatalı rabıt bağlantı şeklidir. Bu durumda BCA arıza kodu da

kullanılabilir.

 

BAHRabıt Bağlantı Hatası(1) Boru içine yapılan hatalı  rabıt bağlantı şeklidir. Bu durumda BCA arıza kodu da   kullanılabilir.

 

Arıza Karakteri 1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kod Açıklama Kod Açıklama
 

B

 

 

C

 

 

 

D

 Geride kalmış rabıt

bağlantısı

Rabıt bağlantı çevresind      boşluk

 

Kırık olan rabıt bağlantısı

Arıza Yeri Bağlantının orta noktası  kaydedilir.

 

 

Ana Kod

Arıza Karakteri  

Birim

Arıza Derecelendirme
1  2 1 2 3 4 5
BAH B adet
BAH C adet
BAH D adet

Eksenel kayma:İkiboru bağlantı yerinde (Muf) her iki borunun birbirlerinin ekseninden boru boyunca (eksenel)

veya radyal(açılı ) olarak kayma halidir.

 

BAJEksenel Kayma(1) İkiboru bağlantı yerinde (Muf) her iki borunun birbirlerinin ekseninden boru boyunca veya radyal   (açılı ) olarak kayma halidir
Arıza Karakteri1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kod Açıklama Kod     Açıklama
A

 

 

B

 

 

 

Boru boyunca (eksenel),  boru ekseninden  kayma şekli

 

Boru ekseninden açılı(radial) olarak eksenel kayma şekli.

 

mm(3)

 

Arıza Yeri Boru boyunca (eksenel) kaymada  saat yönü olarak yukarı (Saat 12) veya aşağı (Saat 6) yönü yazılır.

Boru boyunca açılı eksenel kaymada saat yçnü olarak  Saat 9 veya Saat 3 yönü yazılır.

 

  • Sadece eksenel kayma da kullanılır. Çanak şeklinde eğim sorunu olan kanalda ilave olarak BDD arıza kodu kullanılır.
  • Her iki boru birleşiminde eksenel kayma mm olarak yazılır.
 

Ana Kod

Arıza Karakteri  

Birim

Arıza Derecelendirme
1 2   1   2   3   4 5
BAJ A mm
20<x<30 30<x<50 50<x<70
BAJ B mm
15< x<20 20<x<30 x  > 30

Kanalda su seviyesi yüksek ( eğim sorunu):Kanal içinde seviyesinin yüksekliği  ( eğim sorunu ) hali.

 

BDDSu Seviyesi Yüksek( Eğim Sorunu)1) Kanalın su seviyesi yüksek.
Arıza karakteri 1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kod Açıklama Kod Açıklama
C  

 

Kanal su seviyesi yüksek.l

 

 

%(2)

 

  • Kanalda BAJ arıza kodu kullanılmaz ise bu arıza kodu kullanılır.
  • Kanalda su seviyesi yüzde olarak yazılır.
 

Ana Kod

Arıza Karakteri  

Birim

Arıza Derecelendirme
1 2   1   2   3   4 5
BDD C %
X < 30
BDD C %
 30  < x < 70
  BDD   C  

X >   70

Boru bağlantı hatası, toprak görülüyor: Kanal içindeki boru bağlantısının hatalı olmasından dolayı toprak  görülmesi hali.

 

 

BAOHatalı boru bağlantısı, Toprak görülüyor(1) Arızalı boru bağlantısı yüzünden toprak görülmesi hali.
Arıza Karakteri1 Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kod Açıklama Kod Açıklama
Arıza  Yeri Arızanın yeri kaydedilir

1       Arıza kodu 1. Derece bağlantı arızalarında kulanılır..

 

Ana Kod

Arıza karakteri Einheit Arıza Derecelendirme
1 2    1    2    3   4 5
BAO adet

Boru içinde oyuk ( boşluk) : Boru bağlantı hatası nedeni ile boru dışında boşluk oluşması.

görülmesi hali.

BAPBoru İçinde Oyuk Boşluk)(1) Bağlantı hatası nedeni ile boru bağlantı dışında bir boşluk oluşması
Charakterisierung1 Charakterisierung2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri2
Kode Langtext Kod Langtext
Arıza Yeri Arızanın yeri kaydedilir

 

 

Ana  Kod

Arıza Karakteri  

Birim

Arıza  Derecelendirme
1 2 1 2 3 4 5
BAP  adet

Kanala Yağmursuyu Bağlantısı : Atıksu kanalına başka bir hattan ( yağmursuyu v.s.) bağlantısının yapılması.

BDEKanala Yağmursuyu Bağlantısı(1) Atıksu kanalına başka bir hattan (yağmursuyu v.s. ) bağlantının yapılması

Bu durumda arıza kodu BCA da kullanılabilir.

Arıza Karakteri1(2) Arıza Karakteri2 Arıza sayısal değeri1 Arıza sayısal değeri1
Kod Açıklama Kod Açıklama
A

 

 

Kanala Bağlantının görülmesi

 

A Eğer kanala yağmursuyu veya başka bir hattan bağlantı yapılır ise
Arıza  Yeri Arızanın yeri kaydedilir.

Bu kod hatalı bağlantılarda kullanılır.

 

Ana  Kod

Arıza Karakteri Einheit Arıza Derecelendirme
1 2 Klasse1 Klasse2 Klasse3 Klasse4 Klasse5
BDE A A adet
Yıldızlayın
Teşekkür Ederiz
× WhatsApp 7/24 Destek