Tonaj kontrolü için seyyar kantarlar devrede. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde UKOME kararlarına istinaden Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Jandarma, Polis..