Alt Yapı Taşeron İşçileri Dernekleşiyor

Alt yapı sektöründe taşeron işçi olarak çalışanların uzun zamandır düşündükleri dernekleşme için adımlar atılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün bir araya gelen çalışanlar yaptıkları görüşme sonrasında resmi topluluk olan TAŞ-İŞ DER (Taşeron İşçileri Derneği)’ni en kısa zaman da kurma kararı aldılar ve derneğin kurulumu için çalışmalarına başladılar.

Derneğin kurulum amaçları arasında işçilerin birbirlerini daha yakından tanıyarak her türlü sıkıntılarda birbirlerine destek olmak, yeterli derecede verilemeyen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini uzmanlar tarafından yeterli düzeye çıkarmak ve en önemli konulardan biri olan çalıştıkları alanlardaki branşlarının uluslararası meslek grubuna dahil etmeye çalışmak olduğunu vurgulayarak, bu gibi zor şartlarda çalışanların her türlü maddi ve manevi haklarının korunması yönünde çalışmaları olacaklarını belirtiler. Şu an derneği kurmak için ortaklaşa karar aldıklarını belirten taşeron işçileri, önümüzdeki bir kaç gün içinde dernek merkezinin yerinin belirlenmesi ile birlikte yetkili mercilere kuruluş evraklarını sunacaklarını belirttiler. Derneğin kurucu üyelerinin taşeron firmalarda çalışan işçilere özellikle anlatılması gereken konular arasın da en önemlisinin bu derneğin bütün çalışanların refahı,huzuru ve geleceği  için bir ilk adım ve bundan sonraki işlerde bütün haklardan yararlanılarak çalışma ortamı sağlanması için kurulduğunun  bilinmesini istediler. Dernek kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacak işler arasında yetkili mercilerle görüşülerek özellikle kamera ve kombine operatörlüğü için kurs,seminer ve sınav sonrasında sınavda başarılı olanlara operatörlük belgesi verilmesini sağlayacaklarını belge olmadan çalışmanın önüne geçeceklerini sonraki aşamada ise alt yapı sektöründeki diğer branşlar içinde bunları yapacaklarını söylediler.

Mesleğin ve üyelerinin sorunlarına duyarlı; üyelerinin mesleki ve disipliner bilgi birikimlerini toplumun hizmetine sunan; kamu yararına dernek statüsü hedefinde ilerleyen; üyeleri ile etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip; bağımsızlık, tarafsızlık, etik değerler ve mesleki ilkelere bağlılık temelinde gücünü katılımcı, demokratik ve şeffaf yönetiminden ve kurumsallaşmış üretken çalışma anlayışından alan ve üyesi olmaktan övünç duyulan örnek bir meslek örgütü olmak için çalışacaklarını söyleyen kurucu üyeler bütün arkadaşlarını derneklerinde görmek istediklerini ve çıktıkları bu yolda kendilerini yalnız bırakmamalarını istediler.

Yıldızlayın
Teşekkür Ederiz
× WhatsApp 7/24 Destek